ข่าวประชาสัมพันธ์


IMAGEเอกสารดาวน์โหลด (ล่าสุด : ไฟล์การนำเสนอของ UNICEF , GNIS)
Thursday, 15 October 2015 
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 (ดร.01) (30 มกราคม 2560)  แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  (30 มกราคม 2560) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ...
Read More...


IMAGEขั้นตอนการแจ้งขอลบ ดร.03 ในระบบฯ
Friday, 05 May 2017 
    ขั้นตอนการแจ้งขอลบ ดร.03 ในระบบฯ 1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ขอ2. แจ้งเหตุผลที่ขอลบ ดร.03 ในระบบ 3. ระบุรายละเอียดของเคสที่ต้องการลบข้อมูล ดร.03 ดังนี้      3.1 ชื่อ-นามสกุล...
Read More...


IMAGEแม่คนเดิม มีบุตรเพิ่ม...ทำไงดีจ๊ะ??
Thursday, 18 May 2017 

Read More...


IMAGEประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Tuesday, 16 May 2017 
คุณสมบัติ คุณแม่ที่อยู่ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุระหว่าง 20 - 35 ปี จำนวน 40 คน   ระยะเวลา หลักสูตรละ 86 วันโดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ระหว่างเดือน มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2561 ( 1 ปี )   สถานที่ ณ...
Read More...


IMAGEประชาสัมพันธ์โครงการ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่
Tuesday, 16 May 2017 
   
Read More...