กลุ่มน้ำพริกจากใบทำมัง

กลุ่มน้ำพริกจากใบทำมัง

 9 หมู่ 3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ : กลุ่มสตรีอาสาพัฒน

โทร :  073-212065

อีเมล:  [email protected]