กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี

 199/1 นาส้อง หมู่ 11 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นางเตือนใจ สุขเกษ

โทร :  08-6958-5911