กลุ่มแม่บ้านประชาบำรุง

กลุ่มแม่บ้านประชาบำรุง

 2/3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93000

ติดต่อ : นางสมจิตร ปราบปรี

โทร :  08-4691-3967, 0-7463-2196