กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโหมด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโหมด

 25 เกาะเรียน - ปากพลี หมู่ 3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นางอำนวย ฤทธิเดช

โทร :  08-1543-3362